Upāsaka-vagga — Rozdział o Upāsace
Tłumacz: Piotr KucharskiPiotr Kucharski
PTS: A.iii,203-218

Sārajja Sutta — Bojaźliwy

Tak słyszałem — jednego razu Błogosławiony przebywał w Sāvatthi, w gaju Jety, w klasztorze Anāthapiṇḍiki. Tam tak zwrócił się do bhikkhów1 — “Bhikkhowie!” — “Czcigodny” odrzekli Błogosławionemu bhikkhowie. Błogosławiony tak powiedział —

Bhikkhowie, upāsaka2 obdarzony pięcioma cechami staje się bojaźliwy. Którymi pięcioma? Atakowaniem tego co oddycha; zabieraniem tego co nie zostało dane; niewłaściwymi poczynaniami pod wpływem zmysłowości; fałszywą mową; spożywaniem mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność. Zaprawdę, bhikkhowie, upāsaka obdarzony tymi pięcioma cechami staje się bojaźliwy.”

Bhikkhowie, upāsaka obdarzony pięcioma cechami staje się niezlękniony. Którymi pięcioma? Powstrzymaniem się od atakowania tego co oddycha; powstrzymaniem się od zabierania tego co nie zostało dane; powstrzymaniem się od niewłaściwych poczynań pod wpływem zmysłowości; powstrzymaniem się od fałszywej mowy; powstrzymaniem się od spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność. Zaprawdę, bhikkhowie, upāsaka obdarzony tymi pięcioma cechami staje się niezlękniony.”

Visārada Sutta — Niezlękniony

Bhikkhowie, upāsaka obdarzony pięcioma cechami żyje zlęknionym życiem gospodarza. Którymi pięcioma? Atakowaniem tego co oddycha; zabieraniem tego co nie zostało dane; niewłaściwymi poczynaniami pod wpływem zmysłowości; fałszywą mową; spożywaniem mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność. Zaprawdę, bhikkhowie, upāsaka obdarzony tymi pięcioma cechami żyje zlęknionym życiem gospodarza.”

Bhikkhowie, upāsaka obdarzony pięcioma cechami żyje niezlęknionym życiem gospodarza. Którymi pięcioma? Powstrzymaniem się od atakowania tego co oddycha; powstrzymaniem się od zabierania tego co nie zostało dane; powstrzymaniem się od niewłaściwych poczynań pod wpływem zmysłowości; powstrzymaniem się od fałszywej mowy; powstrzymaniem się od spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność. Zaprawdę, bhikkhowie, upāsaka obdarzony tymi pięcioma cechami żyje niezlęknionym życiem gospodarza.”

Niraya Sutta — Piekło

Bhikkhowie, upāsaka obdarzony pięcioma cechami jest zupełnie taki jakby był przeniesiony i umieszczony w piekle. Którymi pięcioma? Atakowaniem tego co oddycha; zabieraniem tego co nie zostało dane; niewłaściwymi poczynaniami pod wpływem zmysłowości; fałszywą mową; spożywaniem mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność. Zaprawdę, bhikkhowie, upāsaka obdarzony tymi pięcioma cechami jest zupełnie taki jakby był przeniesiony i umieszczony w piekle.”

Bhikkhowie, upāsaka obdarzony pięcioma cechami jest zupełnie taki jakby był przeniesiony i umieszczony w niebiosach. Którymi pięcioma? Powstrzymaniem się od atakowania tego co oddycha; powstrzymaniem się od zabierania tego co nie zostało dane; powstrzymaniem się od niewłaściwych poczynań pod wpływem zmysłowości; powstrzymaniem się od fałszywej mowy; powstrzymaniem się od spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność. Zaprawdę, bhikkhowie, upāsaka obdarzony tymi pięcioma nawykami jest zupełnie taki jakby był przeniesiony i umieszczony w niebiosach.”

Vera Sutta — Występek

Wtedy gospodarz Anāthapiṇḍika zbliżył się do Błogosławionego. Zbliżywszy się pozdrowił go i usiadł z boku. Błogosławiony tak powiedział do siedzącego gospodarza Anāthapiṇḍiki

“Gospodarzu, o tym który nie porzucił pięciu groźnych występków mówi się ‘bezsilny moralnie’ i pojawia się on w piekle. Których pięciu? Atakowania tego co oddycha; brania tego co nie jest dane; niewłaściwych poczynań pod wpływem zmysłowości; fałszywej mowy; spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność. Zaprawdę, gospodarzu, o tym który nie porzucił pięciu groźnych występków mówi się ‘niecnotliwy’ i pojawia się on w piekle.”

“Gospodarzu, o tym który porzucił pięć groźnych występków mówi się ‘silny moralnie’ i pojawia się on w pomyślności. Których pięciu? Atakowania tego co oddycha; brania tego co nie jest dane; niewłaściwych poczynanń pod wpływem zmysłowości; fałszywej mowy; spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność. Zaprawdę, gospodarzu, o tym który porzucił pięć groźnych występków mówi się ‘cnotliwy’ i pojawia się on w pomyślności.”

“Gospodarzu, ten który atakuje to co oddycha, za pomocą atakowania tego co oddycha stwarza groźny występek teraz i w przyszłości, i doświadcza mentalnego cierpienia i udręki. Powstrzymując się od atakowania tego co oddycha nie stwarza groźnych występków ani teraz ani w przyszłości, i nie doświadcza mentalnego cierpienia i udręki. Ten groźny występek jest uspokojony w tym który powstrzymał się od atakowania tego co oddycha.”

“Gospodarzu, ten który zabiera to co nie zostało dane…”

“Gospodarzu, ten który niewłaściwie czyni pod wpływem zmysłowości…”

“Gospodarzu, ten który fałszywie mówi…”

“Gospodarzu, ten który spożywa mocne, destylowane i sfermentowane napoje powodujące nierozważność, za pomocą spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność stwarza groźny występek teraz i w przyszłości, i doświadcza mentalnego cierpienia i udręki. Powstrzymując się od spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność nie stwarza groźnych występków ani teraz ani w przyszłości, i nie doświadcza mentalnego cierpienia i udręki. Ten groźny występek jest uspokojony w tym który powstrzymał się od spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność.”

Ten który atakuje to co oddycha i mówi fałszywie;
zabiera co nie zostało dane, udaje się do żon innych mężczyzn;
Ten który poświęca się spożywaniu alkoholu:

Mówi się o nim “bezsilny moralnie”, bo nie porzucił pięciu występków;
Głupiec, po rozpadzie ciała, rodzi się w piekle.

Ten, który nie atakuje tego co oddycha, nie mówi fałszywie;
Nie zabiera tego co nie zostałe dane, nie udaje się do żon innych mężczyzn;
Ten który nie poświęca się spożywaniu alkoholu:

Mówi się o nim “silny moralnie”, bo porzucił pięć występków;
Mędrzec, po rozpadzie ciała, rodzi się w pomyślności.

Caṇḍāla Sutta — Niedotykalny

Bhikkhowie, upāsaka obdarzony pięcioma cechami jest niedotykalnym wśród upāsaków, splamionym wśród upāsaków i nędznym wśród upāsaków. Którymi pięcioma? Jest bez zaufania; jest bezsilny moralnie; ekscytuje się omenami3; znajduje oparcie w omenach a nie w działaniu; szuka odbiorców podarunków poza [Zgromadzeniem] i najpierw składa je tam. Zaprawdę, bhikkhowie, upāsaka obdarzony tymi pięcioma cechami jest niedotykalnym wśród upāsaków, splamionym wśród upāsaków i nędznym wśród upāsaków.”

Bhikkhowie, upāsaka obdarzony pięcioma cechami jest klejnotem wśród upāsaków, lotosem wśród upāsaków i białym kwiatem lotosu wśród upāsaków. Którymi pięcioma? Ma zaufanie; jest silny moralnie; nie ekscytuje się omenami; znajduje oparcie w działaniu a nie w omenach; nie szuka odbiorców podarunków poza [Zgromadzeniem] i najpierw składa je tu. Zaprawdę, bhikkhowie, upāsaka obdarzony tymi pięcioma cechami jest klejnotem wśród upāsaków, lotosem wśród upāsaków i białym kwiatem lotosu wśród upāsaków.”

Pīti Sutta — Radość

Wtedy gospodarz Anāthapiṇḍika otoczony pięciuset upāsakami zbliżył się do Błogosławionego. Zbliżywszy się pozdrowił go i usiadł z boku. Błogosławiony tak powiedział do siedzącego gospodarza Anāthapiṇḍiki

“Gospodarzu, zaprawdę dostarczyliście zgromadzeniu bhikkhów materiał na szaty, pokarm na jałmużnę, miejsce do spania, medykamenty dla chorych. Jednak nie powinniście długo czuć satysfkacji czyniąc — ‘Dostarczyliśmy zgromadzeniu bhikkhów materiał na szaty, pokarm na jałmużnę, miejsce do spania, medykamenty dla chorych.’ Stąd powinniście się ćwiczyć — ‘Jakże! Od czasu do czasu udajmy się i przebywajmy w odosobnieniu i radości!’ Gospodarzu, tak powinniście się ćwiczyć!”

Gdy to zostało powiedziane, czcigodny Sāriputta tak zwrócił się do Błogosławionego — “Cudownie, bhante! Niesamowicie, bhante! Bhante, jak dobrze to Błogosławiony powiedział — ‘Gospodarzu, zaprawdę dostarczyliście zgromadzeniu bhikkhów materiał na szaty, pokarm na jałmużnę, miejsce do spania i medykamenty dla chorych. Jednak nie powinniście długo czuć satysfkacji czyniąc: «Dostarczyliśmy zgromadzeniu bhikkhów materiał na szaty, pokarm na jałmużnę, miejsce do spania i medykamenty dla chorych.» Przeto powinniście się ćwiczyć — «Jakże! Od czasu do czasu udajmy się i przebywajmy w odosobnieniu i radości!» Gospodarzu, tak powinniście się ćwiczyć!’ Bhante, gdy szlachetny słuchacz przebywa w odosobnieniu i radości, nie powstaje w nim pięć stanów. Wtedy cierpienie i udręka zależne od zmysłowości w nim nie powstają. Wtedy szczęście i uniesienie zależne od zmysłowości w nim nie powstają. Wtedy cierpienie i udręka zależne od tego co jest niewprawne w nim nie powstają. Wtedy szczęście i uniesienie zależne od tego co niewprawne w nim nie powstają. Wtedy cierpienie i udręka zależne od tego co wprawne w nim nie powstają. Bhante, gdy szlachetny słuchacz przebywa w odosobnieniu i radości, nie powstaje w nim tych pięć stanów.”

“Doskonale, doskonale, Sāriputto! Sāriputto, gdy szlachetny słuchacz przebywa w odosobnieniu i radości, nie powstaje w nim pięć stanów. Wtedy cierpienie i udręka zależne od zmysłowości w nim nie powstają. Wtedy szczęście i uniesienie zależne od zmysłowości w nim nie powstają. Wtedy cierpienie i udręka zależne od tego co jest niewprawne w nim nie powstają. Wtedy szczęście i uniesienie zależne od tego co niewprawne w nim nie powstają. Wtedy cierpienie i udręka zależne od tego co wprawne w nim nie powstają. Sāriputto, gdy szlachetny słuchacz przebywa w odosobnieniu i radości, nie powstaje w nim tych pięć stanów.”

Vaṇijjā Sutta — Kupczenie

Bhikkhowie, tych pięciu kupczeń4 nie powinnien się imać upāsaka. Jakich pięciu? Kupczenia bronią, kupczenia żywymi istotami, kupczenia mięsem, kupczenia sfermentowanymi napojami, kupczenia trucizną — Bhikkhowie, zaprawdę tych pięciu kupczeń nie powinien się imać upāsaka.”

Rājā Sutta — Rājā

Bhikkhowie, jak uważacie? Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście by — ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od atakowania tego co oddycha, zaś rājā5 go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu?”’ — “Nie, bhante.” — “Doskonale, bhikkhowie! Ja także ani nie widziałem ani nie słyszałem by — ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od atakowania tego co oddycha, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu.’ Jednak gdy poznał prawdę o złym czynie — ‘Ten człowiek pozbawił życia kobietę lub mężczyznę, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu. Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście o takim przypadku?”’ — “Bhante, widzieliśmy i słyszeliśmy, oraz będziemy słyszeć.”

Bhikkhowie, jak uważacie? Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście by — ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od zabierania tego co nie zostało dane, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu?”’ — “Nie, bhante.” — “Doskonale, bhikkhowie! Ja także ani nie widziałem ani nie słyszałem by — ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od zabierania tego co nie zostało dane, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu.’ Jednak gdy poznał prawdę o złym czynie — ‘Ten człowiek podjął determinację kradzieży i wzięcia tego co nie zostało dane we wiosce lub lesie, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu. Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście o takim przypadku?”’ — “Bhante, widzieliśmy i słyszeliśmy, oraz będziemy słyszeć.”

Bhikkhowie, jak uważacie? Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście by — ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od niewłaściwego poczyniania pod wpływem zmysłowości, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu?”’ — “Nie, bhante.” — “Doskonale, bhikkhowie! Ja także ani nie widziałem ani nie słyszałem by — ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od niewłaściwego poczyniania pod wpływem zmysłowości, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił bądź, zrobił z tego powodu.’ Jednak gdy poznał prawdę o złym czynie — ‘Ten człowiek angażował się w kontakty z innymi kobietami lub dziewczętami, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu. Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście o takim przypadku?”’ — “Bhante, widzieliśmy i słyszeliśmy, oraz będziemy słyszeć.”

Bhikkhowie, jak uważacie? Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście by — ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od fałszywej mowy, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił bądź, zrobił z tego powodu?”’ — “Nie, bhante.” — “Doskonale, bhikkhowie! Ja także ani nie widziałem ani nie słyszałem by — ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od fałszywej mowy, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu.’ Jednak gdy poznał prawdę o złym czynie — ‘Ten człowiek niszczył fałszywym świadectwem pana domu lub syna pana domu, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu. Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście o takim przypadku?”’ — “Bhante, widzieliśmy i słyszeliśmy, oraz będziemy słyszeć.”

Bhikkhowie, jak uważacie? Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście by — ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność, zaś rājā zamordował go z tego powodu, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił?”’ — “Nie, bhante.” — “Doskonale, bhikkhowie! Ja także ani nie widziałem ani nie słyszałem by ‘Człowiek zaniechał i powstrzymał się od spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność, zaś rājā zamordował go z tego powodu, uwięził, wygnał, tak sprawił bądź zrobił.’ Jednak gdy poznał prawdę o złym czynie — ‘Ten człowiek spożywszy mocne, destylowane i sfermentowane napoje powodujące nierozważność pozbawił życia kobietę lub mężczyznę, podjął determinację kradzieży i zabrania tego co nie jest dane we wiosce lub lesie, angażował się w kontakty z innymi kobietami lub dziewczętami, niszczył kłamstwem pana domu lub syna pana domu, zaś rājā go zamordował, uwięził, wygnał, tak sprawił, bądź zrobił z tego powodu. Czy kiedykolwiek widzieliście, bądź słyszeliście o takim przypadku?”’ — “Bhante, widzieliśmy i słyszeliśmy, oraz będziemy słyszeć.”

Gihi Sutta — Gospodarz

W tamtym czasie gospodarz Anāthapiṇḍika otoczony pięciuset upāsakami zbliżył się do Błogosławionego. Zbliżywszy się pozdrowił go i usiadł z boku. Wtedy Błogosławiony zwrócił się do czcigodnego Sāriputty

Sāriputto, kiedy poznasz jakiegokolwiek gospodarza odzianego w biel, działającego z powściągliwością zgodnie z pięcioma wersami dyscypliny, osiągającego bez kłopotu i bez trudu cztery przejrzyste mentalne siedziby — przyjemne i widzialne; to on jeśli chce może oznajmić sam o sobie — ‘Jestem z zanikłym piekłem, z zanikłym łonem zwierzęcym, z zanikłą sferą duchów, z zanikłą sferą obfitującą w nędzę i nieszczęście; Ja jestem tym, który wszedł w strumień wolnej od nieszczęscia Metody; pewny końca w przebudzeniu!”’

“Zgodnie z którymi pięcioma wersami dyscypliny działającego z powściągliwością? Sāriputto, gdy szlachetny słuchacz powstrzymuje się od atakowania tego co oddycha, powstrzymuje się od zabierania tego co nie zostało dane, powstrzymuje się od niewłaściwych poczynań pod wpływem zmysłowości, powstrzymuje się od fałszywej mowy, powstrzymuje się od spożywania mocnych, destylowanych i sfermentowanych napojów powodujących nierozważność.”

“Które cztery przejrzyste mentalne siedziby — przyjemne i widzialne cechy — osiąga bez kłopotu, bez trudu? Sāriputto, gdy szlachetny słuchacz obdarzony jest niezachwianą wiarą w Przebudzonego — ‘On jest Błogosławiony także z następujących powodów: godny, właściwie zbudzony, doskonały w wiedzy i poczynaniu, pomyślnie przechodzący, znający świat, niezrównany trener i woźnica ludzi, uczący devy i ludzi, przebudzony, błogosławiony.’ Tą pierwszą przejrzystą mentalną siedzibę — przyjemną i widzialną cechę — osiąganął, aby oczyścić nieczysty umysł, aby uporządkować nieuporządkowany umysł.”

Sāriputto, ponadto szlachetny słuchacz obdarzony jest niezachwianą wiarą w Metodę — ‘Metoda jest dobrze wygłoszona przez Błogosławionego: do postrzeżenia, bezczasowa, zapraszająca do zobaczenia, prowadząca, do poznania indywidualnie przez mędrców.’ Tą drugą przejrzystą mentalną siedzibę — przyjemną i widzialną cechę — osiąganął, aby oczyścić nieczysty umysł, aby uporządkować nieuporządkowany umysł.”

Sāriputto, ponadto szlachetny słuchacz obdarzony jest niezachwianą wiarą w Zgromadzenie — ‘Zgromadzenie słuchaczy Błogosławionego pomyślnie praktykowało, Zgromadzenie słuchaczy Błogosławionego prosto praktykowało, Zgromadzenie słuchaczy Błogosławionego systematycznie praktykowało, Zgromadzenie słuchaczy Błogosławionego właściwie praktykowało. Innymi słowy to cztery pary z ośmiu ludzi, które są Zgromadzeniem słuchaczy Błogosławionego: godni pozdrowień, godni gościnności, godni podarunków, godni wyrazów szacunku, niezrównane pole zasługi dla świata.’ Tą trzecią przejrzystą mentalną siedzibę — przyjemną i widzialną cechę — osiąganął, aby oczyścić nieczysty umysł, aby uporządkować nieuporządkowany umysł.”

Sāriputto, ponadto szlachetny słuchacz obdarzony jest siłą moralną miłą szlachetnym; wolną od uchybień, wolną od winy, wolną od plam, wolną od zmazy, uwalniającą, wychwalaną przez mędrców, nietkniętą, prowadzącą do skupienia. Tę czwartą przejrzystą mentalną siedzibę — przyjemną i widzialną — osiąganął, aby oczyścić nieczysty umysł, aby uporządkować nieuporządkowany umysł. Te cztery przejrzyste mentalne siedziby — przyjemne i widzialne — osiąga bez kłopotu, bez trudu.”

Sāriputto, kiedy poznasz jakiegokolwiek gospodarza odzianego w biel, działającego z powściągliwością zgodnie z pięcioma wersami dyscypliny, osiągającego bez kłopotu i bez trudu cztery przejrzyste mentalne siedziby — przyjemne i widzialne; to on jeśli chce może oznajmić sam o sobie — ‘Jestem z zanikłym piekłem, z zanikłym łonem zwierzęcym, z zanikłą sferą duchów, z zanikłą sferą obfitującą w nędzę i nieszczęście; Ja jestem tym, który wszedł w strumień wolnej od nieszczęscia Metody; pewny końca w przebudzeniu!”’

Widząc niebezpieczeństwo w piekłach, unika zła;
Mądry robi tak, akceptując Metodę szlachetnych.

Nie krzywdzi oddychających istot, istniejąc, wysilając się;
Nie mówi fałszywie niższym sobie, nie dotyka tego co nie zostało dane.

Szczęśliwy razem ze swoją żoną, nie zachwyca się żonami innych;
Nie pije sfermentowanych i alkoholowych napojów, które łudzą umysł.

Wspomina Przebudzonego, rozmyśla często o Metodzie;
Utrzymuje w istnieniu wolny od kłopotów i użyteczny umysł, należny światu dev.

Życząc sobie zasług, składa podarunki;
Najpierw daje tym którzy są uspokojeni, a wartość tego wzrasta.

Sāriputto, słuchaj mnie! Powiem ci o uspokojonych;
Czarne, białe, czerwone, czy blade.

Nakrapiane, jednolite, czy bydło koloru gołębia;
Jakie by nie było, to gdy byk się narodzi:

Mocny, doskonały w sile, i zwinności;
Nieważne jakiego koloru, złączony jest z brzemieniem.

Podobnie ludzie, gdziekolwiek narodzeni;
Wojownicy, bramini, robotnicy, niedotykalni.

Jacy by nie byli, to gdy ten co dobrze się prowadzi;
Prawy, doskonały w sile moralnej, prawdomówny, z wstydliwym sercem,

Rozwiawszy narodziny i śmierć, wypełniwszy święte życie;
Odłożywszy brzemię, odprzęgnięty, zrobiwszy wszystko co było do zrobienia, wolny od fermentacji.

Przekroczywszy wszystkie rzeczy, wolny od chwytania, ugaszony;
Dlatego jest polem bez skaz, na którym wartość tego co dane wzrasta.

Głupi, pogrążeni w niewiedzy, durni i ci którzy nie słyszeli;
Dają podarunki na zewnątrz, nie usługują uspokojonym.

A ci którzy im służą—mądrym i oświeconym;
W nich zaufanie do pomyślnie przechodzącego jest zakorzenione i ufundowane.

Zmierzają do świata dev lub tu do dobrej rodziny;
Stopniowo—mądrzy—dochodzą do ugaszenia.

Gavesī Sutta — Gavesī

Jednego razu Błogosławiony, wraz z dużym zgromadzeniem bhikkhów, wybrał się na wędrówkę do Kosalan. Podążając tak długą ścieżką, Błogosławiony zobaczył w pewnym miejscu duży gaj drzew Sāla6. Zobaczywszy to, zszedł ze ściezki i zbliżył się do gaju drzew Sāla. Zbliżywszy się do niego i zapuściwszy się w nim, doszedłwszy do pewnego miejsca uśmiechnął się.

Wtedy do czcigodnego Ānandy przyszła ta myśl — “Jaka jest przyczyna, co jest warunkiem tego, że Tathāgata się uśmiechnął? Nie bez powodu Tathāgata się uśmiecha.” Wtedy czcigodny Ānanda powiedział tak do Błogosławionego — “Bhante, jaka jest przyczyna, co jest warunkiem tego, że Błogosławiony się uśmiechnął? Nie bez powodu Tathāgata się uśmiecha.”

Ānando, w przeszłości tym miejscu było miasto: kwitnące, bogate, pełne i zatłoczone ludźmi. Wspierany w tym mieście żył Kassapa, błogosławiony, godny, właściwie przebudzony. Był tam też upāsaka Kassapy błogosławionego, godnego, właściwie przebudzonego, który nazywał się Gavesī7, niekompletny w sile moralnej. Ale z powodu Gavesīego było pięciuset ludzi, którzy zainspirowani ogłosili, że są upāsakami, jednak też byli niekompletni w sile moralnej. Ānando, wtedy do upāsaki Gavesīego przyszła ta myśl — ”

Cdn…

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License