Teksty

Klasyczne

Współczesne

  • Ignorancja — Ṭhānissaro Bhikkhu.
  • Medytacja — Ṭhānissaro Bhikkhu. Podstawowe instrukcje do praktyki medytacji
  • Problem braku ego — doskonały esej Ṭhānissaro Bhikkhu dotyczący nauki o nie-się (anattā) i o istotnej roli ego w praktyce.
  • Po Pierwsze Szczodrość — Ṭhānissaro Bhikkhu. Esej na temat podstawowego podejścia do życia z punktu widzenia nauk Buddhy
  • Uzdrawiająca Moc Wskazań — Ṭhānissaro Bhikkhu. Mimo że nauczanie Buddhy jest pomyślane jako terapia, to ludzie szukający w niej sposobu na uleczenie swoich emocjonalnych problemów, powinni pamiętać, że ścieżka zaczyna się od rozwijania cnotliwych działań.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License