Teksty

Klasyczne

Współczesne

  • Ignorancja — Ṭhānissaro Bhikkhu.
  • Medytacja — Ṭhānissaro Bhikkhu. Podstawowe instrukcje do praktyki medytacji
  • Problem braku ego — doskonały esej Ṭhānissaro Bhikkhu dotyczący nauki o nie-się (anattā) i o istotnej roli ego w praktyce.
  • Po Pierwsze Szczodrość — Ṭhānissaro Bhikkhu. Esej na temat podstawowego podejścia do życia z punktu widzenia nauk Buddhy
  • Uzdrawiająca Moc Wskazań — Ṭhānissaro Bhikkhu. Mimo że nauczanie Buddhy jest pomyślane jako terapia, to ludzie szukający w niej sposobu na uleczenie swoich emocjonalnych problemów, powinni pamiętać, że ścieżka zaczyna się od rozwijania cnotliwych działań.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License