Saraṇattaya — Trzy Schronienia
Tłumacz: Piotr KucharskiPiotr Kucharski
PTS: Khp.1

Idę do Przebudzonego1 po schronienie;
Idę do Metody2 po schronienie;
Idę do Zgromadzenia3 po schronienie;

Po raz drugi idę do Przebudzonego po schronienie;
Po raz drugi idę do Metody po schronienie;
Po raz drugi idę do Zgromadzenia po schronienie;

Po raz trzeci idę do Przebudzonego po schronienie;
Po raz trzeci idę do Metody po schronienie;
Po raz trzeci idę do Zgromadzenia po schronienie;

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License