Kumārapañhā — Pytania do Młodzieży
Tłumacz: Piotr KucharskiPiotr Kucharski
PTS: Khp.4

“Co jest jedno?” — “Wszystkie istoty egzystują dzięki pożywieniu1.”
“Czego jest dwa?” — “Nazwa2 i forma3.”
“Czego jest trzy?” — “Trzy uczucia4.”
“Czego jest cztery?” — “Cztery rzeczywistości szlachetnych.”
“Czego jest pięć?” — “Pięć zespołów zapału5.”
“Czego jest sześć?” — “Sześć wewnętrznych ośrodków przekazu6.”
“Czego jest siedem?” — “Siedem Czynników do Przebudzenia.7
“Czego jest osiem?” — “Szlachetna Ośmioraka Ścieżka.8
“Czego jest dziewięć?” — “Dziewięć siedlisk dla istot.”
“Czego jest dziesięć?” — “Wyposażonego w dziesięć cech nazywa się ‘Godny’.”

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License