Assāda Sutta II — Satysfakcja II
Tłumacz: Piotr KucharskiPiotr Kucharski
PTS: S.iii,28

(W Sāvatthi:)

Bhikkhowie, wyruszyłem na poszukiwanie satysfakcji płynącej z formy; jakąkolwiek satysfakcję płynącą z formy pojąłem, ponieważ dobrze ją postrzegłem moją przenikliwością. Wyruszyłem na poszukiwanie ujemnej strony formy; jakąkolwiek ujemną stronę formy pojąłem, ponieważ dobrze ją postrzegłem moją przenikliwością. Wyruszyłem na poszukiwanie odstąpienia od formy; jakiekolwiek odstąpienie od formy pojąłem, ponieważ dobrze je postrzegłem moją przenikliwością.”

Bhikkhowie, wyruszyłem na poszukiwanie satysfakcji płynącej z uczuć…”

Bhikkhowie, wyruszyłem na poszukiwanie satysfakcji płynącej z percepcji…”

Bhikkhowie, wyruszyłem na poszukiwanie satysfakcji płynącej z determinacji…”

Bhikkhowie, wyruszyłem na poszukiwanie satysfakcji płynącej ze świadomości; jakąkolwiek satysfakcję płynącą ze świadomości pojąłem, ponieważ dobrze ją postrzegłem moją przenikliwością. Wyruszyłem na poszukiwanie ujemnej strony świadomości; jakąkolwiek ujemną stronę świadomości pojąłem, ponieważ dobrze ją postrzegłem moją przenikliwością. Wyruszyłem na poszukiwanie odstąpienia od świadomości; jakiekolwiek odstąpienie od świadomości pojąłem, ponieważ dobrze je postrzegłem moją przenikliwością.”

Bhikkhowie, do czasu aż nie poznałem bezpośrednio—tak jak jest—satysfakcji jako satysfakcji, ujemnej strony jako ujemnej strony, odstąpienia jako odstąpienia od pięciu agregatów skażonych chwytaniem, tak długo nie potwierdziłem, w tym świecie z devami, mārami, brahmami, w tym pokoleniu mnichów i braminów razem z władcami i ludźmi, przebudzenia do niezrównanego, właściwego zbudzenia.”

Bhikkhowie, od czasu kiedy poznałem bezpośrednio—tak jak jest—satysfakcję jako satysfakcję, ujemną stronę jako ujemną stronę, odstąpienie jako odstąpienie od pięciu agregatów skażonych chwytaniem, wtedy potwierdziłem, w tym świecie z devami, mārami, brahmami, w tym pokoleniu mnichów i braminów razem z władcami i ludźmi, przebudzenie do niezrównanego, właściwego zbudzenia. Wiedza i wizja we mnie powstała ‘Niewzruszone jest moje wyzwolenie; to moje ostatnie narodziny; nie ma teraz powtórnego bytu.”’

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License