Assāda Sutta I — Satysfakcja I
Tłumacz: Piotr KucharskiPiotr Kucharski
PTS: S.iii,27

(W Sāvatthi:)

Bhikkhowie, przed moim zbudzeniem gdy byłem nieprzebudzonym bodhisattą, przyszła mi ta myśl—‘Cóż jest satysfakcją płynącą z formy, co ujemną stroną, a co odstąpieniem?’

‘Cóż jest satysfakcją płynącą z uczuć…’

‘Cóż jest satysfakcją płynącą z percepcji…’

‘Cóż jest satysfakcją płynącą z determinacji…’

‘Cóż jest satysfakcją płynącą ze świadomości, co ujemną stroną, a co odstąpieniem?’”

Bhikkhowie, wtedy przyszła mi myśl—‘Jakakolwiek przyjemność i radość powstająca z powodu formy, to jest satysfakcją płynącą z formy. Jakakolwiek forma jest niestała, stresująca i o zmiennej naturze, to jest ujemną stroną formy. Obezwładnienie chęci i pożądania, odsunięcie chęci i pożądania dla formy, to jest odstąpieniem od formy.’

‘Jakakolwiek przyjemność i radość powstająca z powodu uczuć…’

‘Jakakolwiek przyjemność i radość powstająca z powodu percepcji…’

‘Jakakolwiek przyjemność i radość powstająca z powodu determinacji…’

‘Jakakolwiek przyjemność i radość powstająca z powodu świadomości, to jest satysfakcją płynącą ze świadomości. Jakakolwiek świadomość jest niestała, stresująca i o zmiennej naturze, to jest ujemną stroną świadomości. Obezwładnienie chęci i pożądania, odsunięcie chęci i pożądania dla świadomości, to jest odstąpieniem od świadomości.’”

Bhikkhowie, do czasu aż nie poznałem bezpośrednio—tak jak jest—satysfakcji jako satysfakcji, ujemnej strony jako ujemnej strony, odstąpienia jako odstąpienia od pięciu agregatów skażonych chwytaniem, tak długo nie potwierdziłem, w tym świecie z devami, mārami, brahmami, w tym pokoleniu mnichów i braminów razem z władcami i ludźmi, przebudzenia do niezrównanego, właściwego zbudzenia.”

Bhikkhowie, od czasu kiedy poznałem bezpośrednio—tak jak jest—satysfakcję jako satysfakcję, ujemną stronę jako ujemną stronę, odstąpienie jako odstąpienie od pięciu agregatów skażonych chwytaniem, wtedy potwierdziłem, w tym świecie z devami, mārami, brahmami, w tym pokoleniu mnichów i braminów razem z władcami i ludźmi, przebudzenie do niezrównanego, właściwego zbudzenia. Wiedza i wizja we mnie powstała ‘Niewzruszone jest moje wyzwolenie; to moje ostatnie narodziny; nie ma teraz powtórnego bytu.”’

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License